Dzień: 31 sierpnia 2016

Projekt unijny dla podkarpackich przedszkoli

Doposażenie podkarpackich przedszkoli z funduszy unijnych W Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. Nr naboru: RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16. Wnioski można składać w terminie: od 29.08.2016r. do 30.09.2016r. Ogólna pula środków przeznaczonych na […]

Przewiń do góry