Nagrody i wyróżnienia

Agraf IT Future Expo

Tytuł Lidera IT

Agraf, jako dystrybutor monitorów interaktywnych Newline VN, otrzymał zaszczytny tytuł Lidera IT. W trakcie targów IT Future Expo nagradzane są produkty, które wyróżniają się na rynku innowacyjnością. Tytuł Lidera IT oraz Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznany podczas EDUTEC potwierdziły pozycje monitora Newline VN jako narzędzia zarówno dla biznesu, jak i edukacji.


Złoty medal 2019 dla Agraf

Złoty Medal na międzynarodowych targach EDUTEC 2019

Podczas targów EDUTEC 2019 kapituła konkursowa ponownie odznaczyła Złotym Medalem MTP produkt z oferty Agraf – monitor Newline serii VN. Wyróżnienie otrzymują produkty, które są unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie.


Newline Best Seller Award

Newline Best Seller Award

Agraf został nagrodzony przez firmę Newline za wielkość sprzedaży w 2018 roku, jako 3. Największy dystrybutor w Europie. Nagroda została przyznana podczas konferencji Integrated Systems Europe w Amsterdamie.


Afirmator Ruchu Innowacyjnego 2018

Afirmator Ruchu Innowacyjnego 2018

Trzeci rok z rzędu Agraf został wyróżniony w trakcie Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Firma, za propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, otrzymała tytuł Afirmatora Ruchu Innowacyjnego. Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji.


Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Kapituła konkursowa doceniła bezprzewodowe, cyfrowe laboratorium przyrodnicze Globisens podczas Targów Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC 2017. Do konkursu rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak tylko te, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu.


Gepardy Biznesu 2017 Województwa Łódzkiego

Gepardy Biznesu 2017 Województwa Łódzkiego

Firma Agraf została wyróżniona tytułem Geparda Biznesu 2017, przyznawanym przez Instytut Europejskiego Biznesu. W tym konkursie nagradzane są firmy z województwa łódzkiego, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 procent. Laureaci zostali wybrani z grona 70 tys. przedsiębiorców, którzy w 2015 roku mieli minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazali zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Więcej informacji nt. wyróżnienia znajduje się na stronie Gepardy Biznesu.


Partner Przyjazny Edukacji

Partner Przyjazny Edukacji

Potwierdzeniem jakości usług firmy Agraf jest tytuł Partner Przyjazny Edukacji przyznany podczas II Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego. Organizatorem wydarzenia jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


Łódzkie Łabędzie - Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację 2017

Łódzkie Łabędzie – Pracodawcy Kreujący i Wspierający Edukację 2017

Agraf ponownie został wyróżniony jako Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację, w kategorii Przedsiębiorstwa Zatrudniające 11-50. Kolejna nagroda – pierwsze wyróżnienie firma otrzymała w 2015 r. – potwierdza, że Agraf konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem wspiera łódzkie szkoły. Konkurs jest organizowany przez Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nagroda ma szczególne znaczenie, ponieważ jej celem jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.


Innowacyjna Firma 2017

Innowacyjna Firma 2017

Również w 2017 roku Agraf został nagrodzony podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Certyfikat Innowacyjna Firma przyznawany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ponowne wyróżnienie potwierdza fakt, że Agraf z roku na rok realizuje swoją misję i wspiera szkoły w unowocześnianiu oferty kształcenia.


Organizacja Innowacyjna 2016

Organizacja Innowacyjna 2016

Certyfikat jest szczególnym wyróżnieniem ze względu na fakt, że przyznawany jest instytucjom lub osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej edukacji. Nagrody są przyznawane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.


Gazela Biznesu 2011-2015

Gazela Biznesu 2011-2015

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni Gazelą Biznesu. Z punktu widzenia Pulsu Biznesu, gazela to firma mała lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Wdiviale potrafi dostosować się do zmian otoczenia i szybko “biegnie” do przodu. Gazela Cieszymy się, że została doceniona nasza dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.


Kreator Innowacji 2015

Kreator Innowacji 2015

Miło nam poinformować, że firma Agraf otrzymała tytuł honorowy “KREATOR INNOWACJI” oraz stosowny certyfikat nadany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła konsul Wielkie Brytanii. Uroczystość “Łódzkie podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji” odbyła się 15 czerwca 2015 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi będąca unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, umożliwiającym zaprezentowanie osób twórczych – implementujących do praktyki edukacyjnej szczególne wartości. W finale każdego roku szkolnego “Łódzkie centrum doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego” organizuje “Łódzkie podsumowania ruchu innowacyjnego w edukacji” i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły “Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, “Mistrzów Pedagogii”, “Liderów w Edukacji”, “Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół.Te tytuły zdobyli dotychczas, między innymi: Profesor Marek Belka, prezes NBP; Profesor Michał Kleiber, prezes PAN; Anna Dymna; Kazimierz Tischner; Profesor Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego; dr Jacek Saryusz-Wolski, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych.

Agraf – Tytuł honorowy „Kreator Innowacji” | Certyfikat “Kreator Innowacji”


Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – CWB 2014

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – CWB 2014

Od 6-ciu lat niezależna, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode Dun&Bradstreet przyznaje certyfikaty najlepszym firmom, które osiągnęły w ostatnim roku obrachunkowym (obecnie to rok 2014) znakomity wynik kondycji finansowej jak również odznaczają się doskonałą moralnością płatniczą. Po zweryfikowaniu danych finansowych firma Bisnode D&B, przyznała firmie Agraf sp. z o.o. z Łodzi złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Otrzymanie tego wyróżnienia zaświadcza, że Firma Agraf ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie, prowadzi biznes w sposób etyczny oraz że kondycja firmy jest na bardzo wysokim poziomie.

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej


Podziękowania od Fundacji “Połączeni Pasją”

Podziękowania od Fundacji “Połączeni Pasją”

Fundacja “Połączeni Pasją” składa serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety Szymczak Pijanowskiej, Prezesa Zarządu Firmy “Agraf” za wspieranie inicjatyw i imprez organizowanych przez Fundację “Połączeni Pasją” w 2011 roku oraz okazane serce, dzięki czemu możemy realizować cele, jakimi są pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób z pasją. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i wyrażamy nadzieję na dalsze wspieranie działań naszej fundacji. W imieniu Zarządu i Rady Fundacji “Połączeni Pasją” Stefan Wójcicki Prezes Zarządu Fundacji Podstawowym celem Fundacji jest pomoc twórcom, artystom i sportowcom, którzy ulegli wypadkom w związku z wykonywaną pracą lub w jej wyniku zostali dotknięci chorobą czy kalectwem. Pragniemy wspierać tych, którzy z pasją i poświęceniem dawali innym wdiviałe chwile poprzez swoją sztukę i nagle znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – pozostawieni sami sobie, odrzuceni, zepchnięci na obrzeża życia. Chcemy ułatwić im powrót do społeczeństwa, przywrócić godność i poczucie własnej wartości.

Przewiń do góry